Sparekassen Sjælland Fonden

Fondens formål

Hvem støtter vi?

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje.

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted og formål og effekt.

Fonden støtter bl.a. konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
 • Organisationer
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper af personer, der er sammen om noget almennyttigt
Fonden støtter i særlige tilfælde
 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift - ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser
 • Politiske aktiviteter
 • Religiøse aktiviteter
 • Andre fonde

Login med NemIDFonden kan kun ansøges via link med NEM ID login

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september 2020.
Ansøgningsfristen er 1. september 2020 kl. 12.00.

Fonden har planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2020:
14. april 2020 - ansøgningsfrist 1. marts 2020
19. maj 2020 - ansøgningsfrist 21. april 2020
29. september 2020 - ansøgningsfrist 1. september 2020
24. november 2020 - ansøgningsfrist 27. oktober 2020
Der tages forbehold for ændringer.
Fonden for Sparekassen Sjælland | Isefjords Alle 5 | 4300 Holbæk | +45 59 48 11 08 | fonden@spksfonden.dk | CVR nr. 37262056