Sparekassen Sjælland Fonden

Fondens formål

Hvem støtter vi?

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje.

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted og formål og effekt.

Fonden støtter bl.a. konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
 • Organisationer
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper af personer, der er sammen om noget almennyttigt
 • Andre fonde (alene i særlige tilfælde)
Fonden støtter ikke
 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift - ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser
 • Politiske aktiviteter
 • Religiøse aktiviteter

Login med NemIDAnsøgningsfrister og bestyrelsesmøder for 2021:.

Ansøgningsfrist: 16. april 2021 - Behandles 18. maj 2021
Ansøgningsfrist: 17. maj 2021 - Behandles 14. juni 2021
Ansøgningsfrist: 20. august 2021 - Behandles 21. sept. 2021
Ansøgningsfrist: 22. oktober 2021 - Behandles 23. nov. 2021
Fonden for Sparekassen Sjælland | Isefjords Alle 5 | 4300 Holbæk | +45 59 48 11 08 | fonden@spksfonden.dk | CVR nr. 37262056