Sparekassen Sjælland Fonden

Fondens formål

Hvem støtter vi?

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje.

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted og formål og effekt.

Fonden støtter bl.a. konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
 • Organisationer
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper af personer, der er sammen om noget almennyttigt
 • Andre fonde (alene i særlige tilfælde)
Fonden støtter ikke
 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift - ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser
 • Politiske aktiviteter
 • Religiøse aktiviteter


Login med dit private MitIDHer finder du ansøgningsfrister samt mødedatoer i fonden.


Bestyrelsesmøde den 16. april 2024 - ansøgningsfristen til mødet er den 19. marts 2024.

Bestyrelsesmøde den 4. juni 2024 - ansøgningsfrist til mødet er den 7. maj 2024.

Bestyrelsesmøde den 10. september - ansøgningsfrist til mødet er den 13. august 2024.

Bestyrelsesmøde den 21. november - ansøgningsfrist til mødet er den 24. oktober 2024.

Det er alene ansøgninger der modtages indenfor ansøgningsfrist der behandles. Indsendes ansøgningen efter ansøngingsfristens udløb, vil den blive behandlet på efterfølgende bestyrelsesmøde.


Alle ansøgere modtager svar ca. 3-4 uger efter afholdt bestyrelsesmøde.
Fonden for Sparekassen Sjælland | Isefjords Alle 5 | 4300 Holbæk | +45 59 48 11 08 | fonden@spksfonden.dk | CVR nr. 37262056