Sparekassen Sjælland Fonden

Fondens formål

Hvem støtter vi?

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje.

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted og formål og effekt.

Fonden støtter bl.a. konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
 • Organisationer
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper af personer, der er sammen om noget almennyttigt
 • Andre fonde (alene i særlige tilfælde)
Fonden støtter ikke
 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift - ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser
 • Politiske aktiviteter
 • Religiøse aktiviteter


Login med NemID eller MitIDFondens bestyrelsesmøder og ansøgningsfrister for 2023:

Bestyrelsesmøde den 14. marts - ansøgningsfristen til mødet er den 14. febuar

Bestyrelsesmøde den 8. juni - ansøgningsfristen til mødet er den 11. maj

Bestyrelsesmøde den 26. september - ansøgningsfristen til mødet er den 29. august

Bestyrelsesmøde den 21. november - ansøgningsfristen til mødet er den 24. oktober


Der sendes svar til alle ansøgere ca. 3 uger efter afholdt bestyrelsesmøde.
Fonden for Sparekassen Sjælland | Isefjords Alle 5 | 4300 Holbæk | +45 59 48 11 08 | fonden@spksfonden.dk | CVR nr. 37262056